Pages

Friday, June 1, 2012

DI KUTUB KHANAH INI...


Perpustakaan Tercinta Ini
Pelabuhan Kebudayaan Peradaban Zaman
Gedung Akal Laut Bicara Manusia
Mutiara Pendeta Tasik Pujangga
Kota Kebenaran Penaung Kebebasan Ucap Suara
Dari Ruang ini Bersinar Keagungan Pemikiran
Menghayati Teluk-Liku Zaman Demi Zaman
Tanpa Prasangka Apa Tanpa Batas Benua
Kekal Bersama Angin Yang Mengusapi
Abadi Bersama Langit Yang Memayungi
Dikeramatkan Untuk Anda Menghirup Segala
Di Perpustakaan Tercinta Ini

Usman Awang
 Januari 1970

----------

(Dicatatkan di Perpustakaan Utama Universiti Malaya (UM) 
pada tanggal 29 Mac 2012, hari Selasa, jam 12.25 tengahari)

No comments:

Post a Comment