Pages

Tuesday, April 21, 2009

Assalamualaikum w.b.t. dan salam sejahtera,

Saya tertarik dengan fokus utama perbincangan majalah Dewan Bahasa terbitan DBP bagi bulan April 2009. Tidak lain ia memberikan fokus terhadap BAHASA, terutama perkara-perkara yang menyentuh tentang hidup matinya sesuatu bahasa yang banyak bergantung hayat kepada jumlah penuturnya. Bahasa bukan sahaja wahana komunikasi, malah bahasa juga merupakan pancaran milieu dan citra masyarakat atau bangsa. Timbulnya kesedaran terhadap kepentingan bahasa sebagai khazanah masyarakat dan bangsa yang tidak ternilai, telah mendorong pertubuhan dan badan bahasa dari serata dunia, termasuk Malaysia untuk mengikhtiarkan usaha bagi menyuburkan kecintaan, penghayatan, kepunyaan, dan jati diri dalam kalangan masyarakat melalui pengiktirafan hari, minggu atau bulan khas berkaitan bahasa, seperti Hari Bahasa Sedunia, Hari Bahasa Ibunda, Minggu Bahasa, dan Bulan Bahasa.
Dalam hal ini, Malaysia telah menggerakkan usaha kesedaran dalam kalangan rakyat terhadap bahasa, khususnya bahasa kebangsaan selama hampir 50 tahun melalui Minggu Bahasa Kebangsaan, Bulan Bahasa Kebangsaan dan Bulan Bahasa dan Sastera Negara. Bahasa akan terus hidup subur sebagai ingatan kolektif, artifak dan arkib budaya dalam mandala sesuatu masyarakat atau bangsa melalui pemerkayaan dan perluasan tradisi kelisanan dan persuratan yang berterusan. Sebaliknya, sesuatu bahasa itu akan mengecil dan hilang andai kata masyarakat penuturnya atau penggunanya gagal memainkan peranan mereka.

Sebuah rencana yang berkaitan bahasa berjudul 'Kematian Bahasa' hasil tulisan Atman SN amat menarik perhatian. Tulisan tersebut memperihalkan peri pentingnya peranan penutur sesuatu bahasa dalam menentukan kelangsungan hayatnya. Untuk renungan dan tatapan bersama, saya sertakan sebahagian daripada rencana tersebut.


Kematian Bahasa


OLEH: ATMAN SN

Bahasa tidak boleh wujud tanpa manusia. Untuk bertahan dan bertakat (survive), bahasa perlu ada penuturnya.

Bolehkah sesuatu bahasa itu mati? Adakah hal ini diibaratkan seperti kematian yang dialami oleh manusia? Kenapakah bahasa mati? Bahasa yang manakah sedang menunjukkan tanda-tanda kepupusannya di dunia? Bolehkah saya melakukan sesuatu untuk mengurangkan kepupusan bahasa? Barangkali, hal-hal ini jarang-jarang atau kurang difikirkan dan direnungkan oleh kebanyakan orang.
Sebaliknya, hal ini sentiasa diberikan perhatian yang serius oleh ahli bahasa dan ahli antropologi. Bagi mereka, kematian bahasa bermakna kehilangan besar kepada umat manusia. Pernah hal ini disuarakan dengan tegas oleh ahli-ahli bahasa terkemuka seperti David Crystal yang melahirkan kebimbangan beliau terhadap senario tersebut. Menyedari akan keseriusan gejala ini, beliau menghasilkan sebuah buku yang berjudul, Language Death pada tahun 2002 yang memfokuskan isu kematian bahasa, sebab-sebab kematian bahasa dan peranan kita untuk menangani gejala sosial ini.
Kematian bahasa, menurut Oxford Concise Dictionary of Linguistics (2005), ialah disappearance of a language whose speakers progressively switch to using another or others. Berdasarkan takrif dalam Random House Unabridged Dictionary (2006) pula, kematian bahasa ialah the complete displacement of one language by another in a population of speakers. Dengan kata lain, kehilangan sesuatu bahasa berlaku apabila penuturnya secara beransur-ansur mula beralih daripada bahasa yang dituturkan oleh mereka kepada bahasa lain.
David Crystal berpendapat bahawa sesuatu bahasa itu dikatakan sudah mati apabila tidak ada lagi orang untuk menuturkannya. Umumnya, apabila seseorang itu menghembuskan nafas terakhir, orang itu dikatakan sudah mati. Demikian juga dengan bahasa. Bahasa dianggap mati apabila tidak ada orang menuturkannya. Kita sedia maklum bahawa hal ini pernah berlaku terhadap beberapa banyak bahasa di dunia. Umpamanya, bahasa Latin dan bahasa Sanskrit yang pernah menjadi bahasa agung pada suatu ketika dahulu, tetapi kini sudah menjadi bahasa yang mati.
Hal ini demikian kerana kini tidak ada lagi penutur yang menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Sebenarnya, ada banyak bahasa yang sudah mengalami nasib seperti itu, yakni menjadi bahasa yang mati apabila tidak ada orang yang menuturkannya. Kenapakah hal seumpama ini terjadi kepada sesuatu bahasa? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kematian atau kepupusan bahasa. Seperti yang dijelaskan oleh Crystal, sesuatu bahasa itu mengalami keadaan yang genting ini apabila bilangan orang yang menuturkannya menjadi semakin kurang.
Kenapakah pula hal ini berlaku? Hal ini adalah disebabkan oleh pertembungan bahasa utama dengan bahasa minoriti. Misalnya, dikatakan banyak bahasa peribumi di Australia telah pupus kerana bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dan dominan telah bertukar menjadi bahasa komunikasi dalam kalangan masyarakat peribumi di Australia. Lama-kelamaan bilangan yang berupaya untuk menuturkan bahasa peribumi semakin kurang, lalu membawa kepada kepupusan bahasa peribumi ...

Ikuti selanjutnya di dalam Majalah Dewan Bahasa April 2009 Kini di pasaran... dapatkan segera!
No comments:

Post a Comment